سلب مسئولیت ارز دیجیتال نیوز

در صورت استفاده از مطالب و آموزش های ارز دیجیتال نیوز شما تمامی بند های ، سلب مسئولیت حقوقی ارز دیجیتال نیوز را که در ادامه آمده است، به صورت کامل پذیرفته اید.

  • در صورت استفاده از مطالب منتشر شده در ارز دیجیتال نیوز شخصاً مسئولیت هرگونه خسارت، ضایعات، مجازات، خرابی، نقض حریم خصوصی (در سایت ها و اپلیکیشن ها) و غیره را قبول می نمایید و ارز دیجیتال نیوز در هیچ شرایطی مسئولیتی در این خصوص نخواهد پذیرفت.
  • تمامی مطالب تدوین شده در ارز دیجیتال نیوز برای ایجاد درآمد ثانویه برای کاربران می باشد، از این رو شما مسئول مدیریت زمان خود برای کسب درآمد از طریق ارز دیجیتال نیوز هستید.
  • ارقام سرمایه گذاری شده توسط ارز دیجیتال نیوز در آموزش ها با توجه به میزان ریسک پذیری مدیران آن و تنها برای مثال می باشد، شما می توانید با توجه به میزان ریسک پذیری خود اقدام به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در سایت ها و اپلیکیشن های آموزش داده شده نمایید. از این رو ارز دیجیتال نیوز هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص سود یا زیان شما نمی پذیرد.
  • آموزش های ارز دیجیتال نیوز با توجه به خط مشی سایت ها و اپلیکیشن ها تنظیم می شود ارز دیجیتال نیوز هیچ گونه مسئولیتی نسبت به تغییر خط مشی و حتی اسکم (کلاهبرداری) شدن سایت ها و اپلیکیشن ها در آینده نخواهد داشت.
دکمه بازگشت به بالا